Podstawy programowania
(Podstawy programowania)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z programowaniem. Pomimo istnienia wielu języków programowania, są w tej dziedzinie zagadnienia od języka niezależne, których opanowanie przez każdego przyszłego programistę jest niezbędne. Na takich właśnie zagadnieniach skupia się niniejszy kurs. Zdefiniowanie w powyższy sposób tematyki kursu powoduje, że w jego ramach, obok wykładów o programowaniu strukturalnym, znajdziemy wykład o programowaniu obiektowym, czy też inny - o błędach w kodzie i ich unikaniu. Studenci krok po kroku uczą się programować, zaczynając od poznania pojęcia algorytmu, poprzez nauczenie się podstawowych instrukcji, opanowanie umiejętności stosowania funkcji i procedur, aż do zapoznania się z klasami i obiektami. Pomimo zakładanej uniwersalności treści kursu, programowania trudno jest uczyć bez używania konkretnego języka w treści wykładów, a tym bardziej na zajęciach laboratoryjnych – studenci w ramach niniejszego kursu nabywają umiejętność programowania w języku Pascal.

This course requires an enrolment key