Fizyka I
(Fizyka I)

 

Efektem końcowym całego kursu jest rozumienie i wykorzystanie zjawisk fizycznych w przyrodzie, życiu codziennym i technice, opanowanie aparatu matematycznego do rozwiązywania zadań, umiejętność pomiaru i wyznaczania podstawowych wielkości fizycznych.