Projektowanie i programowanie w środowiskach graficznych
(PIPWSG)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z projektowaniem i tworzeniem aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika w różnych środowiskach graficznych (Windows, Linux) przy użyciu wybranych bibliotek do tworzenia GUI. Kurs ma między innymi nauczyć studentów korzystania z wybranych bibliotek, posługiwania się narzędziami wspomagającymi tworzenie graficznego interfejsu użytkownika, tworzenia interfejsów aplikacji bez użycia powyższych narzędzi („ręcznie”) oraz projektowania ergonomicznych i intuicyjnych interfejsów użytkownika.

This course requires an enrolment key