Inżynieria baz danych
(IBD)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami języka PL/SQL.
Język PL/SQL jest proceduralnym językiem programowania firmy Oracle. Rozszerza możliwości języka SQL dzięki wprowadzeniu konstrukcji występujących w innych językach proceduralnych, np: zmienne i typy danych są zarówno predefiniowane, jak i definiowane przez samego użytkownika, istnieją struktury sterowania programu oraz pętle, występuje możliwość tworzenia konstrukcji proceduralnych, jakimi są procedury i funkcje, możliwość tworzenia typów obiektowych i metod.

This course requires an enrolment key